Elektrik skuter

Deňiz skuter

  • Sea Scooter W6

    Deňiz skuter W6

    Köpugurly deňiz skuterinde ýüzýän çagalar / 3M çenli çuňluga çümmek

  • Sea Scooter W7

    Deňiz skuter W7

    Uly ýaşly suwa çümmek Deňiz skuter / 50M çenli çuňluga çümmek

Habaryňyzy goýuň