Italiýanyň “Sardabike” magazineurnaly “Silver Wings” -a syn berýär

“Silver Wings” elektrik skuterlerimizi gözden geçiren italýan magazineurnaly tarapyndan alnan syn wideosy indi onlaýn ýüklenýär, görmek üçin aşakdaky wideo basyň.

Bu magazineurnalyň elektrik skuterlerimizi çap etmegi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, täzelikler sahypamyzda birnäçe makalany öňe sürüp bilersiňiz, 2021-nji ýylyň 2-nji awgustynda çap edilen "Italiýanyň welosiped sardany Sardabike MTB Mankeel Silver Wings" atly täzelikler hasabatymyzy tapyň. çykdy.

Iş wagty: Noýabr-04-2021

Habaryňyzy goýuň