Mankeel at

Nemes howpsuzlygy standart dizaýny we önümleri

450W

Iň ýokary güýç

40-45KM

Her zarýad aralygy

120KG

Maks Load

15O

Iň ýokary dereje

Dizaýndan önümçilige, çig mallara we synaglara çenli ähli ädimler, howpsuz münmegiňizi goramak üçin Germaniýanyň howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

10.4ah, 36V batareýa kuwwaty bilen, ýeňil göwrüm bilen utgaşyp, batareýanyň ömri garaşylýandan has ýokarydyr, iň täze synag maglumatlary ýüküň 75 kg, kontrolleýjiniň bolsa 17A akymyny çäklendirýär.tekiz ýolda 21km / sag tizlik bilen sürmegi dowam etdiriň we iň uzyn aralygy 42KM-e ýetip biler!

8.5 dýuým gaty teker

Mankeel Steed täze ýokary elastik rezin tekerleri ulanýar,
has könelişen, talap etmeýär
inflýasiýa we deşilmek howpy ýok.
Şinanyň üstündäki rezin nagyş hem geçdi
täze ylmy dizaýn, tutgaý we skide garşy
öndürijiligi has ajaýyp.

LED akylly displeý

Öňdäki dürli düwmeleriň işlemegi içgin we aňsat.
Gural paneli güýç, dişli, tizlik görkezýär,
münmek wagty bir seredişde düşnüklidir.

Üç tizlikli kadalaşdyrmak 15-20-25KM / H.
Sebitiňizdäki ýol hereketi kanunlary we düzgünleri goldaýan bolsa
tizligi 25KM / H-den ýokary bolan elektrik skuterleri,
Şeýle hem güýji uzak wagtlap basyp tizligi açyp bilersiňiz
iň ýokary tizlik bilen 30KM / H düwmä basyň.

Klassiki çalt bukulýan dizaýn

Diňe üç ädim, bir gezek basmak, bir düwme, bir gezekde saklamak
Eplenen skuteriň ululygy kiçidir we oňa ýerleşdirilip bilner
almazdan maşynyň magistraly ýa-da ofisiň burçunda
giňişlik

APP akylly amal

Akylly dinamiki, real wagt maglumatlary kesgitlemek,
Akylly e-skuteriň ogurlyga garşy sazlamalary ýaly dürli programmalar
APP doly işleýär we dolandyrmak aňsat.

appico (1)

Ulagyň ýagdaýy

appico (2)

Aralyk ekrany

appico (3)

Ogurlyga garşy sazlamalar

appico (5)

Batareýanyň ýagdaýy

appico (4)

Bluetooth

Öň we yzky
goşa sorujy

Execlentnt şok siňdiriş kämilligi

“E-skuteriň” şok siňdiriş täsiriniň bir bölegi hyzmat edildi
ýokary elastiklik tekerleri bilen birlikde, bizde-de bar
öň tigir şok siňdirişi we iki arka bilen enjamlaşdyrylan
tigirli çeşmeler.Iki sany ýokary elastik tekeriň utgaşmasy we
goşa siňdiriş ulgamynyň çeşmeleri titremäni ep-esli siňdirýär
we münmek wagtynda energiýa täsir etmek, size gaty amatly
münmek tejribesi.

Iki gezek tormoz ulgamy
Öňdäki elektron tormoz we ABS gulpdan goraýan tormoz ulgamy
Yzky tigirli mehaniki aýak tormozy
Amatly we ygtybarly gezelençiňizi goraň

Steed11
Steed13

Adamlaşdyrylan we amatly dizaýn

Aladasyz münmäge rugsat beriň

mankeel-steed (1)

USB zarýad porty

mankeel-steed (2)

Öňki polýus çeňňegi

Germaniýanyň howpsuzlyk standartlary Duýduryş dizaýny
Pe Daş görnüşi)
ygtybarly, berk we owadan

Steed
Spesifikasiýa Adaty wersiýa Meýletin wersiýa
Bahalandyrylan güýç 350W 350W
Iň ýokary güýç 450W 450W
Naprýa .eniýe 36V 36V
Batareýanyň kuwwaty 10.4Ah 10.4Ah / 7.8Ah
Maks aralygy 45KM 40-45KM
Iň ýokary dereje 15 ° 15 °
Asma ulgamy öň tigir + yzky pedal goşa çeşmeler öň tigir + yzky pedal goşa çeşmeler
Şinalar 8.5 "ýokary elastik rezin gaty tekerler 8.5 "ýokary elastik rezin gaty tekerler
Tizligi dolandyrmak 15-20-25KM / H 30KM / H çenli gulpy açmagy goldaň 15-20-25KM / H 30KM / H çenli gulpy açmagy goldaň
Tormoz ulgamy Öň we yzky baraban tormozy E-ABS gulplama garşy ulgam Öň we yzky baraban tormozy E-ABS gulplama garşy ulgam
Maks Load 120KG 120KG
Çeňňek podşipnik 3-5KG 3-5KG
Suw geçirmeýän IP54 IP54
Rul çyralary Standart Meýletin
Wagt tölegi 4-6 sagat 4-6 sagat
APP funksiýasy Standart Meýletin
NW 16KG 16KG
GW 20.8KG 20.8KG
Doly ululygy 1130 * 460 * 1160MM 1130 * 580 * 1135MM
Eplenen ululyk 1130 * 460 * 320MM 1130 * 460 * 320MM
Bukjanyň ululygy 1180 * 230 * 560MM 1180 * 230 * 560MM
Steed

Habaryňyzy goýuň