Elektrik skuter

 • Mankeel Silver Wings

  Mankeel Kümüş Ganatlar

  Porsche / 10 '' uly pnewmatik teker / Doly gizlenen ýeňil beden

 • Mankeel Steed

  Mankeel at

  Nemes howpsuzlygy standarty / ýeňil beden / innowasiýa we amatly dizaýn

Deňiz skuter

 • Sea Scooter W6

  Deňiz skuter W6

  Köpugurly deňiz skuterinde ýüzýän çagalar / 3M çenli çuňluga çümmek

 • Sea Scooter W7

  Deňiz skuter W7

  Uly ýaşly suwa çümmek Deňiz skuter / 50M çenli çuňluga çümmek

Mankeel habarlary

 • 2022 Spring Festival Holiday notification

  2022 Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Hytaýyň bahar baýramy ýakynlaşýar, Mankeel kompaniýamyza uzak möhletleýin goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn we size tüýs ýürekden arzuwlar we salamlar berýäris.Soňky iki ýylyň dowamynda dünýä we biz bir çokundyryldy ...

 • Why can’t Mankeel’s electric scooter see any wires?

  Näme üçin Mankeeliň elektrik skuterini haýsydyr bir sim görüp bilmeýär?

  Häzirki wagtda adamlar energiýa we daşky gurşawy goramak meselesine has köp üns berenlerinde, soňky ýyllarda syýahat transportynyň aýratynlyklary bolan täze önüm hökmünde elektrik skuterleri adamlaryň durmuşynda ýuwaş-ýuwaşdan şöhle saçýar.Dürli markalaryň we görnüşleriň elektrik skuterleri ...

 • Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 comparison

  Mankeel Steed VS Xiaomi M365 Pro2 deňeşdirme

  Soňky ýyllarda elektrik skuterleriniň döreýän pudagynda, Xiaomi elektrik skuterleri, şübhesiz, pudagyň başlangyjy we iň meşhur markasydyr, ýöne başga-da köp öndürijiler elektrik skotyny yzarladylar we has kämilleşdirdiler ...

 • Mankeel electric surfboard W7 officially launched for summer sales season of 2022

  “Mankeel” elektrik serfboard W7 2022-nji ýylyň tomus satuw möwsüminde resmi taýdan işe girizildi

  Elektrik skuter pudagynda toplanan tejribä esaslanyp, innowasiýa tehnologiýa kompaniýasy hökmünde, geçen ýyl adamlara has gyzykly getirýän başga bir elektrik ýüzýän tagtany täzeledik we ösdürdik ---- Mankeel Electric Surfboard W7.Mankeel W7 täze inte kabul etdi ...

 • Italian magazine Sardabike reviews Silver Wings

  Italiýanyň “Sardabike” magazineurnaly “Silver Wings” -a syn berýär

  “Silver Wings” elektrik skuterlerimizi gözden geçiren italýan magazineurnalynyň surata düşüren wideosy indi onlaýn ýüklenýär, tomaşa etmek üçin aşakdaky wideo basyň, bu magazineurnalyň elektrik skuterlerimizi görkezmegi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, f ...

Habaryňyzy goýuň